Μια σωστή επένδυση ξεκινάει από τη σωστή οικονομοτεχνική μελέτη απόδοσης και βιωσιμότητάς της


 

Αποδίδουμε με εξωτερικούς συνεργάτες δοκιμασμένους στο χρόνο, την οικονομοτεχνική μελέτη που απαιτεί η επένδυσή σας, μέρος της οποίας είναι και το κτίριο που επιθυμείτε να κατασκευάσετε, είτε αυτή αφορά μια μελέτη απόδοσης και βιωσιμότητας της επένδυσης είτε την υπαγωγή της σε ένα επενδυτικό νόμο επιδότησης.

 

Στα επαγγελματικά κτίρια, όλα συνήθως ξεκινάνε από την κατάλληλη οικονομοτεχνική μελέτη, ανεξαρτήτως του εάν το κτίριο πρόκειται να υπαχθεί ή όχι σε κάποιον επενδυτικό νόμο.

Η Econ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και από το πρώτο ακόμα ραντεβού με την υποστήριξη έμπειρων οικονομολόγων πάνω σε Αναπτυξιακούς νόμους, επιδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ, τραπεζική χρηματοδότηση και άλλες μορφές χρηματοδότησης.

Επίσης η Econ παρέχει με ταχύτητα, τις ολοκληρωμένες προσφορές, τεχνικές περιγραφές και αναλυτικούς πίνακες για την περίπτωση όπου το κτίριο πρόκειται να υπαχθεί σε κάποιο πρόγραμμα επιχορήγησης.