Επιστέγαση με μεταβλητής διατομής ψαλίδια πλάτους 15 μ. και επικάλυψη με κεραμιδωτή λαμαρίνα

Μελέτη-Κατασκευή μεταλλικής στέγης