Διώροφος φούρνος και κατάστημα πώλησης. Μια απλή και πλήρως αντισεισμική σύμμεικτη κατασκευή, με πρότυπες τοιχοποιίες τύπου 3Δ

 

Στατική μελέτη-Κατασκευή σκελετού και τοιχοποιίας Ecobest