Τριώροφος κατοικία σύμμεικτης κατοικίας. Ξεχωρίζει η καμπύλη στέγη της αλλά και τα 2 υπόγεια

Στατική μελέτη-Κατασκευή σκελετού