Δύο τουριστικές κατοικίες πολυτελείας. Ξεχωρίζει η τοποθέτηση της τοιχοποιίας στον άξονα του σκελετού για την τοποθέτηση πέτρας εξωτερικά

Στατική μελέτη και κατασκευή σκελετού και τοιχοποιίας 3D


Ανδρέας Δεμπόνος
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Π. Βινιεράτου 9
Αργοστόλι
Κεφαλονιά