Σύμμεικτος σκελετός σε κτίριο της Kube Contractors και στατική μελέτη του διπλ. Πολ. Μηχανικού Τουμπακάρη Κώστα

Σκελετός από χάλυβα σε διόρωφο κτίριο με πολλές προκλήσεις στην κατασκευή του καθώς έπρεπε να διατηρηθεί η παλαιά πρόσοψη και να ενωθεί αρμονικά και με τα όμορα κτίρια.

Οι πλάκες έχουν κατασκευαστεί και με τους δύο σύμμεικτους τρόπους, δηλαδή με λαμαρίνα και συμπαγές μπετόν, ενώ η πλάκα ισ-ορ είναι ανισουψής.

 

Ισόγειο

Περαίωση σκελετού

Η πρώτη σύμμικτη πλάκα είναι από λαμαρίνα και μάλιστα χωνευτά στον κορμό των κυρίων δοκών, καθώς οι απαιτήσεις ύψους ήταν αυστηρές

Πλάκα δώματος

Η πλάκα δώματος είναι από συμπαγές Ο.Σ.