Σφαγείο κονίκλων ιδιαίτερου αισθητικού και ποιοτικού αποτελέσματος ως κτίριο υγειονομικού ενδιαφέροντος

Στατική μελέτη-Κατασκευή