Σύμμεικτο πενταώροφο κτίριο με τοιχοποιίες 3Δ (Ecobest). Τα ψηλά κτίρια είναι ο τομέας που ξεχωρίζουμε

Άδεια-Μελέτη-Επίβλεψη-Κατασκευή cold cell