Μηχανουργείο με γραφεία και πάνελς οριζόντιας τοποθέτησης Serbond του ιταλικού οίκου Elcom Systemi SpA

Άδεια-Μελέτη-Επίβλεψη-Κατασκευή