Μεταλλικό πατάρι εξαιρετικά υψηλής δυσκολίας σς υφιστάμενο κτίριο σκελετού οπλισμένου σκυροδέματος στο Μαρούσι

Ανέγερση σκελετού παταριού

Κυρίως πατάρι

Παράπλευρο με ακανόνιστο σχήμα
Παράπλευρο με ακανόνιστο σχήμα
Κυρίως πατάρι