Μια οικονομική και όμορφη λύση κατοικίας με δικτυώματα στη στέγη και τοιχοποιίες τύπου 3Δ

Άδεια-Μελέτη-Επίβλεψη-Κατασκευή σκελετού