Κτίριο ελέγχου οχημάτων στην έξοδο 4 της Αττικής  οδού

 

Αττική Οδός,Έξοδος 4,
http://www.ikteoaspropyrgou.gr
Τηλ 2105584205- 2105584206- 2105584207Κατασκευή ανωδομής και θεμελίωσης


Άδεια-Επίβλεψη:Διέννης ΑΤΕ