Εκθεση και καταστημα επιπλων Modeco-Ασπροχωμα Μεσσηνιας


Κτίριο με ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές όψεις λόγω χρήσης τραπεζοειδούς οριζόντιας λαμαρίνας. Σκελετός μεταβλητής διατομής σε κολώνες-ψαλίδια

Στατική μελέτη-Κατασκευή ανωδομής

Υπεύθυνος πολιτικός μηχανικός-Μπουγάς Γιώργος