Συνεργείο και έκθεση ανταλλακτικών με σύμμεικτο το έμπροσθεν και ελαφρού τύπου μονόριχτα ζευκτά στο πίσω τμήμα του

 

Στατική μελέτη-Κατασκευή σκελετού Econ


Υπεύθυνος πολιτικός μηχανικός: Χεκίμογλου Αχιλλέας