Κτίριο βιοτεχνίας και εμπορίας ζωοτροφών που δένει αρμονικά με το γύρω πανέμορφο τοπίο

 

Στατική Μελέτη και κατασκευή κτιρίου


Εκπόνηση αδείας:Λιαπάτης Χρήστος- Πολιτικός μηχανικός – Φιλιππιάδα