Έκθεση και βιοτεχνία αλουμινοκατασκευών. Κτίριο με διπλό πατάρι και υαλοπέτασμα στην πρόσοψη

 

Άδεια-Μελέτη-Επίβλεψη-Κατασκευή