Γιατί εμάς

 

Άδειες

 

 

Γνωρίζετε ότι..

 

Αρχική » Econ+ » Προσφορές

 

Η Econ σας αποδίδει ασύλληπτες προσφορές σε μεταλλικά κτίρια με την ανάληψη της μελέτης - άδειας του κτιρίου σας * σε συνεργασία με εγκεκριμένα εργοστάσιαΤο κτίριο έτσι ελέγχεται αποτελεσματικά από τον σχεδιασμό του ακόμα και εσείς γλυτώνετε περιττά έξοδα από την εμπειρία μας στην μόρφωση του φορέα μιλώντας μόνο με έμπειρους αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς και όχι αυτούς που "ξέρουν και λίγο μεταλλικά" ή αυτούς που "έχουν ένα γνωστό που ξέρει".

Η λύση αυτή καταλήγει στην απόδοση της μεταλλικής ανωδομής του κτιρίου σε κοστολόγια που εξαφανίζουν κυριολεκτικά οποιαδήποτε σκέψη για πλεονέκτημα κάποιου εργοστασίου διαμόρφωσης μεταλλικού σκελετού. Οι προσφορές αυτές γίνονται σημαντικότερες όταν η Econ φέρει την ευθύνη για όλη την κατασκευή του κτιρίου σας ως "turn key project".

Επιπροσθέτως, στα κτίρια γύρω από την περιοχή της έδρας μας (Ιωάννινα) και έως την Θεσσαλονίκη (άξονας Εγνατίας) αποδίδουμε την μεταλλική ανωδομή στο κόστος με κλειστή προσφορά με την ανάληψη της οικοδομικής αδείας αποκλειστικά από την εταιρεία μας και για κτίρια μεγέθους άνω των 400 τμ.

Στα κτίρια στο λεκανοπέδιο Αττικής όπου διατηρούμε επίσης γραφεία αποδίδουμε την πλήρη μεταλλική ανωδομή* στο κόστος με κλειστή προσφορά με την ανάληψη της οικοδομικής αδείας αποκλειστικά από την εταιρεία μας και για κτίρια μεγέθους άνω των 1000 τ.μ.

Στα κτίρια εντός της επικράτειας η έκπτωση εξετάζεται κατά περίπτωση με βάση το μέγεθος, τον βαθμό δυσκολίας αλλά φυσικά και την απόσταση.

Σε σύμμεικτα πολυώροφα κτίρια επίσης αποδίδουμε τον μεταλλικό σκελετό στο κόστος του πλήρως τοποθετημένο με την ανάληψη της οικοδομικής αδείας του κτιρίου

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η απόδοση τέτοιων κοστολογίων προϋποθέτει την συνάντηση με τον πελάτη και την παράθεση ΟΛΩΝ των λεπτομερειών,οικονομικών και κατασκευαστικών. Επίσης το χρονικό όριο απάντησης που αναφέρουμε ρητά στην προσφορά (συνήθως 45 ημέρες) θα είναι απολύτως αυστηρό και θα πρέπει εντός του διαστήματος αυτού να έχει συναφθεί σύμβαση και ανάθεση αδείας ή προσύμφωνο συνεργασίας.Στην αντίθετη περίπτωση η προσφορά ακυρώνεται γραπτώς μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού.

Οι προσφορές δεν αφορούν φυσικά, δύσκολα στην κατασκευή και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κτίρια αλλά κτίρια που προσεγγίζουν τα τυποποιημένα -και πρακτικά- βιομηχανικά κτίρια και αποθήκες της ελληνικής επικράτειας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σε δυσκολότερα κτίρια οι προσφορές μας δεν θα είναι οι πλέον ανταγωνιστικές στην αγορά πάντα με ανάληψη της οικοδομικής άδειας.

Εννοείται εδώ πως οι προσφορές μας με την ανάληψη της αδείας συμψηφίζουν την μεταλλική κατασκευή στην άδεια και οποιαδήποτε τυχόν προσπάθεια των υποψήφιων πελατών να λάβουν άλλη προσφορά για την άδεια (συνήθως με μηχανικού συμβατικής εμπειρίας κατασκευής) και να "σπάσουν" έτσι την διαδικασία, αποκλείει οριστικά την περίπτωση συνεργασίας μαζί μας.

Η Econ μπορεί κατόπιν απαίτησης του πελάτη να χρησιμοποιήσει εργοστάσιο παραγωγής μεταλλικού σκελετού με ενδοποιότητα με την προυπόθεση να πληρεί τις προδιαγραφές που θέτουμε σαν εταιρεία αλλά και να έχει ιδιοκτήτη ή διευθύνοντα σύμβουλο πολιτικό ή μηχανολόγο μηχανικό και να μην δραστηριοποιείται στην έκδοση οικοδομικών αδειών.

 

 

Γραφείο Αθηνών: Αριστίππου 38, Κολωνάκι 10676, Τηλ.: 2106149510, Φαξ: +30 211268 6622, E-mail:
Γραφείο Ιωαννίνων: Βάρναλη 29, Ιωάννινα 45445, Τηλ.: 2651022690, Φαξ: +30 211268 6622 (κεντρικό φαξ server), E-mail:

Available on the Apple Store