Η ταχύτητα.Ένα χαρακτηριστικό όπου υπερέχουμε απόλυτα και το αποδεικνύουμε καθημερινά


 

Η ταχύτητα αποτελεί ένα παράγοντα που χαρακτηρίζει τα κτίρια με φέροντα οργανισμό από χάλυβα.
Ο όρος “προκατασκευασμένα”, αν και μη δόκιμος, καταδεικνύει παρόλα αυτά έμμεσα την ιδιότητα αυτή των κτιρίων μας.

H εταιρεία μας, έχει πραγματικά θέσει τον πήχη σε αυτή την κατηγορία ξεχωρίζοντας για το σύνολο μιας κατασκευής και εδώ παρατίθενται οι λόγοι.

Ωστόσο παρά την ανάγκη για γρήγορη περάτωση του έργου, η ασφάλεια των εργαζομένων στο εργοτάξιο είναι πάντα η υπ’αριθμόν ένα προτεραιότητα μας.